Bắc Ninh: Khoá Quy Y Tam Bảo Chùa Hưng Sơn năm 2017 thành công

Lễ Quy Y Tam Bảo Chùa Hưng Sơn năm 2017. Vào lúc 19h30 phút ngày 11/11/2017 (nhằm 23/09/Đinh Dậu) tại chùa Hưng Sơn thôn Viêm Xá xã Hoà Long TP Bắc Ninh long trọng tổ chức khoá Quy Y Tam Bảo cho 44 thành viên làm Phật tử. Theo lệ hằng năm thành viên nào muốn Quy Y Tam Bảo đều có khả năng đăng ký làm thủ tục Quy y Tam Bảo (năm nay chủ yếu thành viên sinh năm 1968, 1969).  Khoá Lễ Quy Y Tam Bảo năm 2017 tại Chùa Hưng Sơn do Đại đức TS Thích Quảng Hợp quy giảng về: “Ý nghĩa quy y Tam Bảo”. Quy y Tam Bảo là nương tựa vào ba ngôi báu: Phật – Pháp – Tăng), để sám hối, ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau, phát nguyện giữ trọn tam quy, học hỏi giáo lý Phật, năng làm việc lành, lánh xa việc ác, kính Phật trọng Tăng, ra chùa bỏ tính tầm thường (tham, sân, si, cố chấp, ngã mạn, nói sai sự thật ảnh hưởng mất đoàn kết…), nên sinh tâm hoan hỷ (vui vẻ, tán thán, tập nói lời ái ngữ, ý nghĩ điều hay), mới xứng đáng là đệ tử Phật.  Các Thành viên phát nguyện tu sửa thân tâm, ý nghĩa như thân Phật, thân Phật bất sinh bất diệt, nên nói lấy Phật làm thân. Lấy Pháp (tâm Pháp) làm Tâm, cốt yếu của tu đạo để đạt được Tâm ấn, ấn chứng, giác ngộ. Lấy Tăng làm mệnh, vì Tăng tu hành, tránh xa điều ác, năng làm điều lành, Tăng hoà hợp, thanh tịnh, hoà hợp, có thể thay Phật hoằng Pháp độ sinh. Do đó mệnh Tăng an toàn tốt hơn. Quy y Tam Bảo là nương tựa vào 3 ngôi báu: Phật – Pháp – Tăng đúng pháp, làm việc thiện mới có thể thoát khỏi chốn Địa ngục (không bị vào tù), ngã quỷ (ốm bệnh, đau như quỷ dữ), súc sinh. Ngoài ra các thành viên cùng Đại đức Thích Quảng Hợp thỉnh Phật gia hộ, hướng thành viên phát nguyện quy y Tam Bảo, Phật tử phát Tâm Bồ Đề (khởi tâm trí tuệ) ngăn chặn việc làm xấu, làm các điều lành, rộng giúp đỡ chúng sinh. Ngoài ra các thành viên hứa không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu (trừ khi dùng rượu làm thuốc chữa bệnh, khỏi bệnh thôi rượu).  Các thành viên học lý thuyết xong, ai cũng hiểu cuộc đời là vô thường, ngắn ngủi, rõ nhân quả nghiệp báo, gieo nhân lành được quả phúc, gieo nhân ác gặp tai họa, do hiểu thế nên quý thời gian, tinh tấn nương tựa Tam Bảo sửa tính xấu thành tính tốt, phát khởi tâm Bồ Đề học đạo giác ngộ, liễu sinh thoát tử. Tiếp theo là phần nghi lễ, trao truyền Tam Quy và cấp Điệp chính thức cho 44 thành viên làm Phật tử Việt Nam nói chung, Phật tử chùa Hưng Sơn thôn Viêm Xá nói riêng. Chương trình quy y Tam Bảo diễn ra hơn 3 giờ thành tựu viên mãn. Ban tổ chức xin cảm ơn các ban ngành, ban chấp hành hội người cao tuổi, các cư sĩ, thí chủ, Phật tử địa phương sở tại tạo điều kiện giúp đỡ khoá Quy, góp phần ổn định, phát triển đạo pháp và dân tộc. Cầu Phật gia hộ thế giới hoà bình, nhân dân an lạc. Qua khóa lễ Quy y này, Phật tử nào cũng phấn khởi, hoan hỷ tỏa ra tâm từ bi trên nét diện. Sau đây là hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ:

 

 

 

       (Quy y Tam Bảo ban đêm lần đầu tiên đúng pháp Phật tử vui tươi tỏa sáng không kém ban ngày).

Bài: Phúc Trí; Ảnh: Phật Tử Chùa Hưng Sơn

Bài viết khác