Giấy mời Phật đản chùa Hưng Sơn PL 2559 – DL 2015

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP BẮC NINHBAN TRỊ SỰCHÙA HƯNG SƠN

Số: 01/ GM/ BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Viêm Xá,  Ngày 25 Tháng 05 năm 2015

 

GIẤY MỜI

Tham dự Đại lễ Phật đản chùa Hưng Sơn, Phật lịch 2559 – Dương lịch 2015 )

        Kính mời: Quý vị Phật tử gần xa

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 2639 ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật lịch 2559 – DL 2015, Ban trị sự GHPGVN TP Bắc Ninh Chùa Hưng Sơn long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản kỷ niệm ngày Phật đản, nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Thay mặt Ban trị sự chùa Hưng Sơn trân trọng kính thỉnh chư Tăng, Ni, Phật tử, Quan khách bớt chút thời gian quang lâm về dự lễ Phật đản.

Thời gian:  19 giờ tối, ngày 31 tháng  05 năm 2015 (Nhằm ngày 14 / 04/ Ất Mùi).

Địa điểm: Chùa Hưng Sơn, Viêm Xá, Hòa Long, TP Bắc Ninh.

Nội dung: Đại lễ Phật đản chùa Hưng Sơn PL 2559 – DL 2015.

Để Đại lễ Phật đản chùa Hưng Sơn thành công tốt đẹp, kính thỉnh chư Tăng, Ni, Phật tử, Quan khách bớt thời gian vàng ngọc tới tham dự./.

Kính chúc chư Tôn đức, quý Phật tử, quan khách thân tâm an lạc, vạn sự cát tường như ý.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: Như trênLưu: VP.BTS.CHS 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP BẮC NINHCHÙA HƯNG SƠN(Đã ký)

 

Đại đức Thích Quảng Hợp

Chương Trình

(Phật đản chùa Hưng Sơn năm DL 2015 – PL 2559 Tại chùa Hưng Sơn, Viêm Xá, Hòa Long, TP Bắc Ninh)

 Ngày 31/05/2015( Nhằm ngày 14./04/ Ất Mùi)

 1. Cung nghinh chư Tôn đức Tăng ni và Quan khách quang lâm Lễ đài.
 2. Văn nghệ chào mừng
 3. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự.
 4. Lễ chào Quốc kỳ – Đạo kỳ.
 5. Một phút tưởng niệm.
 6. Tuyên đọc thông điệp Phật đản PL. 2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
 7. Tuyên đọc diễn văn Đại lễ Phật đản PL. 2559 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 8. Phát biểu của lãnh đạo Chính quyền
 9. Phát biểu của Phật tử
 10. Nghi thức cúng dường Đại lễ Phật đản PL. 2559
 11. Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức
 12. Hồi hướng.

IMG_3692

Các cháu đang tập múa dâng hoa kính mừng Phật đản 2559

IMG_3686

Các cháu chăm chỉ học múa thật nhiệt tình

IMG_3535

(BBT)

Bài viết khác