Mừng ngày Thượng Nguyên

IMG_0280

Ảnh : Nguyễn Chuộng

Mừng ngày thượng nguyên

Cuối năm làm lễ tất niên

Đầu năm làm lễ Thượng nguyên ngày rằm

Dù ai đi lễ cả năm

Không bằng đi lễ ngày rằm Thượng nguyên

Thượng nguyên mà được côn quang

Cỏ cây hoa lá mọi đàng tốt tươi

Đẹp cây đẹp cỏ đẹp người

Tiết xuân ấm áp làm người khỏe ra

Lễ trời lễ Phật bồn hoa

Nhờ trời nhờ Phật ắt là bền lâu

Làm người phải lạy nhờ nhau

Ban ơn mãi mãi bạc đầu chưa xong

Thượng nguyên là sợi chỉ hồng

Xuyên vào năm tháng chỉ trong một ngày

Làm thơ dừng lại ở đây

Hẹn cùng năm tháng đến ngày lại thơ

hoa có nuoc

Tác giả: Nguyễn Chuộng[1], 17.3.2017

[1] Nguyễn Chuộng ở thôn Viêm Xá, Hòa Long, TP Bắc Ninh. Nguyễn Chuộng là tên ở Quân Đội, cùng em ruột là cán bộ sư đoàn, bỏ đệm chữ Văn. Ông là thượng tá trong quân đội, nay đã 88 tuổi. Ông gửi nhắn lời già rồi làm thơ có câu nào không phải mong độc giả thông cảm và góp ‎ý cho tác giả cảm ơn.

Bài viết khác