Nghe kinh A Di Đà nghĩa tâm sẽ an, hồi hướng các vong linh dễ siêu thoát

A Đi Đà Phật!

adida ngh

Dưới đây là Kinh A Di Đà được Phật Thích Ca thuyết giảng, dịch ra nghĩa dễ hiểu, dễ nghe, thâm nhập mọi nơi, hồi hướng gia đình dễ bình an, các vong linh dễ được siêu thoát.

Tụng bởi Thầy Thích Trí Thoát.

Chú ý: Khi nghe kinh A Di Đà mọi người phải tĩnh tâm, lắng nghe kinh mới linh nghiệm lợi ích cho người mất và cả người sống…

Chúc quý vị nghe trọn biến kinh A Di Đà này tâm sẽ an, trí sẽ sáng, làm gì cũng thuận lợi…

Đăng bởi Phúc Trí

Bài viết khác