Nhắn lời Phật tử Hưng Sơn

Lễ Phật chiều nay Thầy xuống trường

Hưng Sơn Phật tử ở coi trông

Ra vào niệm Phật cầu an phước

Đất nước làng ta thịnh vượng mong!

Bắc Ninh, ngày 30/06/2017

Tin bài,  ảnh: Phúc Trí

Bài viết khác