Thơ Phật tử chúc Thầy an cư

Chúng con Phật tử mong Thầy 

An tâm trường hạ đêm ngày gắng công
Nghiêm thân, tấn đạo, hanh thông
Vẹn toàn giới, đức sen hồng ngát hương
Chuông chùa sớm tối du dương
A di đà Phật nguyện thường nhất tâm..!

Hoà Long, 07/06/ Đinh Dậu

                                                                           

Tác giả: Diệu Trinh

Bài viết khác