Thông điệp Bồ tát Quán Thế Âm đản sinh

Suy tư về Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh. Vào lúc 20h ngày 4/4/2018 (nhằm ngày 19/2/Mậu Tuất) chùa Hưng Sơn thôn Viêm Xá xã Hoà Long tp Bắc Ninh long trọng tổ chức ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh. Về tham dự lễ có Đại đức Thích Quảng Hợp, các thí chủ, Phật tử cùng về tham dự đông đủ. Chương trình được diễn ra gồm các mục như: niêm hương cúng Phật, giảng giải ý nghĩa về Ngày vía Bồ Tát Quán thế Âm Cả năm có 3 ngày vía (ngày lành, sự kiện quan trọng) như: 19/2 AL vía (ngày) Bồ Tát Quán Thế Âm đản sinh, 19/6 vía Bồ tát thành đạo, 19/9 vía Quán Âm Bồ tát xuất gia. Theo sử viết Bồ tát Quán Thế Âm thì có nhiều tích, như tích Phật Bà Quán thế Âm ở động chùa Hương Tích Hà Nội2 (Hà Tây cũ) Việt Nam; Tích Thái Tử và Vua Vô Tránh Niệm sinh lòng chính tín, kính Phật trọng Tăng, cúng dàng Phật an cư 3 tháng, phát tâm tinh tiến tu hành, nhờ nhất tâm (rõ tâm Không theo lý duyên sinh vô ngã), sau Vua giác ngộ thành Phật A Di Đà, Thái Tử thành Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ tát Quán Thế Âm đản sinh thì trời người thường hoan hỷ. Để một xã hội phát triển về vật chất lẫn tinh thần, vấn đề tâm linh, lễ học hành theo đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn giúp đỡ mọi người không chấp trước là điều rất cần thiết. Thí như Bồ Tát sinh ra nghe tiếng trẻ thơ khóc Ngài đã giảng giải cho ta một bài pháp về “vô thường” nín khóc, khóc nín, tiếng khóc bị bẻ gãy, lan tỏa muôn phương, thể tiếng khóc vốn không, cứ thế nhờ đó con người lớn lên, hội đủ mọi duyên mà giác ngộ thành người tâm từ bi, trí tuệ, như thánh Phật. Theo Đại đức Thích Quảng Hợp để thấy được quang cảnh hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm đản sinh thì có thể là nhiều cách, chẳng hạn đóng phim nhân vật đứa bé trai khôi ngô tuấn tú, thông minh nói ra nhiều câu sấm vĩ giá trị cho đời, tại Việt Nam, Thích Quảng Đức vị pháp vị quốc đã thiêu thân (năm 1963) phản đối chiến tranh Mỹ Diệm, bảo vệ hoà bình được người đời xưng là Bồ Tát; hoặc có thể dùng phép thiền quán, quán mọi pháp theo lý duyên sinh vô ngã, sẽ thấy được pháp thân Bồ tát Quán thế Âm đản sinh đồng với pháp thân chư Phật, và chúng sinh Sau khi Đại đức Thích Quảng Hợp giảng về Ý nghĩa Bồ Tát Quán thế Âm tiếp đó là nghi lễ tụng Đại bi thập chú, Bát Nhã, niệm danh hiệu Phật, phóng sinh, sám hối, phát nguyện theo mười hai hạnh nguyện của Bồ Tát Quán thế Âm, thí dụ Nguyện lớn thứ 6 ghi: “Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện. (Thương xót người đói và sẵn lòng hỷ xả (tha thứ), Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau), với hạnh nguyện cứu độ tất cả các chúng sinh mới chứng Phật thừa. Phóng đăng tại Tam Bảo thả đăng nơi lầu Quán Âm tại khuôn viên chùa Hưng Sơn, cầu quốc thái dân an, nhân dân thịnh vượng. Chương trình diễn ra khoảng 2h đồng hồ thành tựu viên mãn. Qua lễ này, ta có thể hiểu về ngày đản sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm, Thông điệp của Bồ tát Quán Thế Âm đản sinh là tin triết lý nhân quả, học hỏi cách thức quán chiếu âm thanh của trần gian, phân tích đúng đắn để tu hành, cười tươi, hỷ xả, từ bi vô lượng, làm, nghĩ tốt đẹp như Quán Âm Bồ Tát. Yêu người người lại yêu ta, ghét người người lại ghét ta, chi bằng thấu hiểu câu “Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả” tin nhân quả sống làm lành tránh xa việc ác. Đạo tràng thanh tịnh tâm ý, hoan hỷ trang nghiêm vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm.                              Bài: Phúc Trí; Đăng: Văn Thành

Bài viết khác