Thư mời Phật đản Chùa Hưng Sơn PL 2561- Dl 2017

phat-dan-12

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA HƯNG SƠN

********

GIẤY MỜI

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính mời: Quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa!

Nhân dịp mùa Phật đản năm 2017 – PL 2561 đã về trên khắp nước ta, nhân dân, Phật tử gần xa hân hoan chào đón. Hòa chung không khí đó, chùa Hưng Sơn thôn Viêm Xá xã Hòa Long, TP Bắc Ninh tổ chức Lễ Phật Đản PL 2561- DL2017 nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc

Nội dung: Lễ Phật đản Phật lịch 2561 – Dương lịch 2017

Thời gian: 08h30 sáng Thứ Tư ngày 10/05/2017 (nhằm 15/04/Đinh Dậu)

Địa điểm: Chùa Hưng Sơn, thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh

Vậy nhà chùa trân trọng kính mời Quan khách, nhân dân, Phật tử gần xa bớt chút thời gian về chùa Hưng Sơn tham dự lễ Phật đản. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho quý vị thân khỏe tâm an, mọi sự cát tường như ý.

Nam mô lâm tỳ ni vô ưu thọ hạ đản sinh Bản sư Thích Ca mâu ni Phật tác đại chứng minh!

                                                                                   Viêm Xá, ngày 04/05/2017

                              T/M Chùa Hưng Sơn                                                                

                                                                                           (Đã ký)

 

 Đại đức Thích Quảng Hợp

 Ghi chú; BTC có chương trình riêng, sau khóa lễ có điểm tâm trưa (Dự kiến chương trình diễn ra khoảng 2 h hoàn tất)

 

 

Bài viết khác